Holding

IC Karasu Port, Gıda Giriş ve Kontrol Kapısı olarak ilan edilmiştir

IC Karasu Port, 11 Mart 2017 Tarih ve 30004 sayılı resmi gazetede Gıda Giriş ve Kontrol Kapısı olarak ilan edilmiştir.