ENERJİ

HIDROELEKTRİK SANTRALLERI

IC İÇTAŞ Enerji Yatırım tarafından işletmeye alınan 8 adet Hidroelektrik Santralin toplam kurulu gücü yaklaşık 275 MW seviyesindedir. Bu santrallerden, Bağıştaş-I Barajı ve Hidroelektrik Santrali 2015 yılı Mart ayında, Çileklitepe Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali de 2015 yılı Haziran ayında işletmeye alınmıştır.