ENERJİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİMİZ

  • Performans yönetim sürecimizde şeffaf, katılımcı, yönetici ve çalışanın birlikte dahil oldukları bir yönetim yaklaşımı sergileriz.
  • Hedeflere, sonuçlara ve yetkinliklere dayalı ölçümlenebilir değerlendirmeler yaparız.
  • Hedefler, Performans, Elde Edilen Sonuçlar, Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Gelişim Fırsatları arasında güçlü bir ilişki kurar ve sonuçlandırırız.
  • Yönetici ve çalışanın ortak katılımını ve şeffaf yönetimi sağlamak üzere tüm İK değerlendirme süreçlerimizi kurumsal kaynak planlaması (erp) sistemi kullanarak hayata geçiririz. Bu sayede, çalışanlarımızın öz değerlendirme yapmalarına fırsat tanır, yetkinlik, performans ve hedeflere erişimlerini öncelikle kendilerinin değerlendirmelerini sağlarız.
  • e-ik platformunu güçlendirir ve sürekli geliştiririz.