İNŞAAT

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

IC İÇTAŞ İnşaat olarak çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, ziyaretçilerimizin ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplulukların sağlığını, güvenliğini ve esenliğini sağlamayı amaçladık. Bu Sağlık, Güvenlik ve Çevre (İSGÇ) Politikası, inşaat faaliyetlerimiz boyunca en yüksek güvenlik standartlarını sürdürme, kazaları önleme ve çevreyi koruma taahhüdümüzü özetlemektedir.

Sorumluluklar: Tüm çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçiler bu İSGÇ Politikasına uymakla yükümlüdür. Yönetim, başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli kaynakları, eğitimi ve desteği sağlayacaktır.

Yasalara ve Yönetmeliklere Uyum: IC İÇTAŞ İnşaat yürürlükteki tüm sağlık, güvenlik ve çevre yasalarına, yönetmeliklerine ve endüstri standartlarına uyacaktır. Bu gereklilikleri karşılamak veya aşmak için uygulamalarımızı sürekli olarak izleyecek ve güncelleyeceğiz.

Risk Yönetimi: İnşaat faaliyetlerimizle ilgili potansiyel sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri belirleyecek, değerlendirecek ve azaltacağız. Risk değerlendirmeleri düzenli olarak yapılacak ve riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için uygun kontrol önlemleri uygulanacaktır.

Eğitim ve Yeterlilik: Tüm çalışanların ve yüklenicilerin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli eğitim ve yetkinliğe sahip olmalarını sağlayacağız. Eğitim programları, en iyi uygulamalar ve teknolojideki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

Güvenli Çalışma Uygulamaları: Kazaların önlenmesi için güvenli çalışma uygulamaları esastır. IC İÇTAŞ İnşaat, şantiyelerde güvenli çalışma uygulamaları için net talimatlar oluşturacak ve iletecektir. Güvenlik endişeleri ve güvenli olmayan koşulların bildirilmesi hakkında açık iletişimi teşvik ediyoruz.

Acil Durum Hazırlığı: IC İÇTAŞ İnşaat, çeşitli potansiyel senaryolar için acil durum müdahale planları geliştirecek ve sürdürecektir. Çalışanlar ve yükleniciler acil durum prosedürleri hakkında eğitim alacak ve periyodik olarak tatbikatlar yapılacaktır.

Çevre Koruma: Sürdürülebilir uygulamalar, atık azaltma ve sorumlu kaynak kullanımı benimseyerek çevresel etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Çevre düzenlemelerine uyacağız ve inşaat faaliyetleri sırasında kirliliği önlemek için çaba göstereceğiz.

İklim değişikliği: Ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetir, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.

Olayın Raporlanması ve Soruşturulması: Tüm olaylar, kazalar ve ramak kalalar derhal yöneticilere bildirilmelidir. IC İÇTAŞ İnşaat, olayların temel nedenlerini belirlemek için kapsamlı araştırmalar yapacak ve tekrarını önlemek için düzeltici önlemler alacaktır.

Sürekli İyileşme: İSGÇ Politikamızı ve uygulamalarımızı, etkinliklerini ve uygunluklarını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirecek ve güncelleyeceğiz. Çalışanlardan, yüklenicilerden ve paydaşlardan gelen geri bildirimler, iyileştirme sürecinde dikkate alınacak ve değerlendirilecektir.

İletişim ve Farkındalık: IC İÇTAŞ İnşaat bu İSGÇ Politikasını tüm çalışanlara, yüklenicilere ve paydaşlara ileterek, onların güvenli ve çevreye duyarlı bir iş yeri sağlamadaki rollerini ve sorumluluklarını anlamalarını sağlayacaktır.

Yükleniciler ve Tedarikçiler: Sağlık, güvenlik ve çevre koruma taahhüdümüzü paylaşan yükleniciler ve tedarikçilerle iş birliği yapacağız. Yüklenicilerin İSGÇ standartlarımıza ve prosedürlerimize uyması beklenecektir.

Halkın Katılımı: Faaliyetlerimiz hakkında şeffaf olarak, endişelerini ele alarak ve refahlarına olumlu katkıda bulunarak faaliyet gösterdiğimiz yerel topluluklarla ilişki kuracağız.