İNŞAAT

IC İçtaş Nükleer

IC İçtaş Nükleer ve Endüstriyel Tesisler Yapım A.Ş. (ICN)

Bir IC Holding kuruluşu olan IC İçtaş Nükleer ve Endüstriyel Tesisler Yapım A.Ş. (ICN), ülkemizde ilk, dünyada ise aynı anda 4 reaktörün birden inşa edildiği ilk nükleer santral olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde, IC İçtaş İnşaat’tan bayrağı devralmak üzere kurulmuştur. ICN, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 2,3,4 no’lu blokların ve yardımcı, geçici ve kalıcı yapıların inşaat ve montaj işlerini anahtar teslim olarak yürütmektedir. Türkiye'de bir nükleer enerji santralinin satın alma ve inşaat aşamalarında ana yüklenici olarak hareket eden ilk Türk şirketidir. Alt yüklenicileri ve tedarikçileri ile karşılıklı fayda ve güven tesis eden, çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutan ICN, Akkuyu NGS’de yerli yüklenicileri ve sanayicileri desteklemektedir. Bu bakımdan ICN’in Akkuyu NGS’deki varlığı projenin yerlileştirme hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır.

ICN bünyesinde yaklaşık 4.100 Türk, 200 uluslararası çalışan bulunmaktadır. ICN, nükleer adaların ve etrafındaki operasyonel yapıların inşasında anahtar rol üstlenmektedir. Türk işçi ve mühendislerine, nükleer teknolojiyle ilgili bilgi birikimlerini oluşturma fırsatı da sunan ICN, her biri kendi alanında uzman ekibi ile çoğunlukla yerli kaynaklardan ve lokal iş gücünden faydalanarak mühendislik çözümleri geliştirmekte, nükleer düzeydeki mühendislik bilgisini aktararak sektöründe öncü rol üstlenmektedir. IC Holding'in kurumsal yapısını, vizyon ve liderlik açısından örnek alan ICN, demir çelik endüstrisinin geleceğine ilham vermeye, öncülük etmeye ve şekillendirmeye kararlıdır