Holding

Performans Yönetimi

 

Performans yönetim sistemi ile IC Holding & Grup Şirketleri stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması, çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesi, IC Yetkinlik Sözlüğü ile standardize edilmiş yetkinliklerin çalışan bilgi ve becerilerine yansıtılması ve performansta en üst seviyenin yakalanmasını amaçlıyoruz.

Yetkinlik ve hedeflerden oluşan sistemimizi insan kaynakları dijital platformumuz IC Ajanda üzerinden takip ediyor ve değerlendiriyoruz. 

Hedef ve yetkinlik değerlendirmelerinin ardından, yöneticinin çalışanı ile birlikte güçlü ve gelişime açık yönlerini, eğitim ihtiyaçlarını belirlediği geri bildirim görüşmeleri ile çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçlarını planlıyor ve bir sonraki yılın hedeflerini belirliyoruz. 

Ayrıca, sistem içerisinde yer alan “sürekli performans ve sürekli geri bildirim” süreci ile de yönetici ve çalışanların belirlemiş oldukları hedefler ile ilgili güncel durum takibi yaparak iletişim halinde olabilmelerini sağlıyoruz.