Holding

Kalite Yaklaşımımız

IC HOLDİNG olarak, kalite politikamızın temellerini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

 • Tüm işlerimizin ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygun yapılmasını sağlamak.
 • Stratejik planlamalar ile sistematik olarak işleyen süreçleri oluşturmak, süreçlerin performansları takip etmek ve sürekli geliştirmek.
 • Hizmette sürekliliği sağlamak için devamlı büyümek, büyümek için yatırım yapmak, yatırım yapmak için kaynak yaratmak.
 • Taahhütlerimizle, hizmetlerimizle ve ürünlerimizle müşteri beklentilerini ve tüm uygulanabilir şartları karşılayan ürün ve hizmet sunmak.
 • Çalışanlarımızla, alt yükleniciler ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı olmak.
 • Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla etkili ve efektif iletişim metotları kullanmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Kurumlar ile olan ilişkilerimizde tutarlılık ve yüksek itibar ile anılmak.
 • Paydaşların karşılıklı memnuniyetini sağlayarak sürekli gelişmek ve sektöründe güvenilirliğin ve devamlılığın simgesi olmak.
 • Tüm faaliyet alanlarımızda mevzuata, çevreye ve ahlak kurallarına uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmek.
 • İnsan kaynağının en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımızın yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmeyi önemseyerek, iş tatminlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerle değişimi bilimsel yöntemlerle yönetmek.
 • Birey, toplum ve ülke değerlerine önem vererek, gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Temel çalışma prensiplerini Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde oluşturmak ve Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm personelin katılımı ile sürekli iyileştirilen, yaşayan mekanizmalar haline getirmek.
 • Gelişme ve büyüme için bilimsel yöntemler uygulayarak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli iyileşme sağlamak.
 • Kaliteli hizmet sunmak için sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağımızı taahhüt eder. Bu politika aynı zamanda hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.